Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre oblasť marketingu a predaja

Dátum aktualizácie: 28.07.2021

Spoločnosť ACCO Brands Corporation sa vrátane svojich dcérskych spoločností (súborne označované ako „ACCO Brands,” „my“ alebo „naša spoločnosť“) zaväzuje rešpektovať ochranu vašich osobných údajov. Jedným zo spôsobov je aj transparentnosť v súvislosti so spôsobom, akým zhromažďujeme, využívame, ukladáme, prenášame a zverejňujeme vami poskytnuté údaje.  Toto vyhlásenie ozrejmuje naše postupy. Zároveň vám predstaví práva, ktorými v súvislosti so svojimi údajmi disponujete.

V prípade akýchkoľvek otázok o vašich osobných údajoch či tomto vyhlásení sa s nami kedykoľvek môžete spojiť na adrese DataPrivacy@acco.com.

Hlavné body tohto vyhlásenia

Hlavné body tohto oznámenia, s ktorými by ste sa mali oboznámiť:

 • Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v kapitole „Ako nás môžete kontaktovať?.
 • Osobné údaje zhromažďujeme primárne v súvislosti s predajom našich produktov, umožnením nákupov na našich webových lokalitách, odosielaním marketingových materiálov a poskytovaním produktov a zákazníckej podpory.
 • So správou a ochranou našich webových lokalít, príjmom platieb, dodávaním produktov, odosielaním marketingových materiálov a prispôsobovaním našej lokality vašim záujmom nám pomáhajú poskytovateľa služieb tretích strán.
 • Vaše osobné údaje tretím stranám na ich vlastné potreby nepredávame, ani predávať nebudeme.
 • Máte právo rozhodovať o spôsobe, akým sa využívajú o vás zhromaždené údaje. Napríklad sa kedykoľvek môžete odhlásiť z príjmu marketingových materiálov. Môžete tiež požiadať o prístup k údajom, ktoré o vás máme, prípadne v niektorých prípadoch môžete požiadať o vymazanie takýchto údajov. 

Rozsah tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie opisuje spôsob, akým používame osobné údaje – údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie konkrétnej osoby.  Zároveň sa venuje aj spôsobu spracovania neosobných údajov. Ide o údaje, ktoré samostatne nemožno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie konkrétnej osoby.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na webovú lokalitu, kde bolo zverejnené.  Platí tiež pre interakcie s ACCO Brands prostredníctvom iných kanálov. Ide napríklad o prípady kontaktovania našej zákazníckej podpory či komunikáciu cez platformy tretích strán, akými sú služby Facebook, Twitter, Twitch, Discord, Instagram alebo YouTube.  Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na webové lokality ACCO Brands s inými vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ani na postupy na webových lokalitách a platformách tretích strán.

Ktorý subjekt ACCO Brands je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je subjekt ACCO Brands uvedený v kapitole „Ako nás môžete kontaktovať?“, ktorú nájdete uvedenú nižšie.

Aké údaje od vás zhromažďujeme?

Vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame vtedy, keď interagujete s našimi webovými lokalitami, interagujete s našimi účtami na sociálnych médiách, zakupujete si naše produkty, využívate naše zariadenia s pripojením na internet, kontaktujete zamestnancov našej zákazníckej podpory, prípadne ste s našou spoločnosťou v spojení iným spôsobom. Medzi zhromažďované údaje patria tieto:

 • vaše meno, priezvisko a heslo,
 • vaša osobná či firemná adresa, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo,
 • váš priemyselný sektor,
 • vaše údaje o platbe a dodaní vrátane fakturačnej a dodacej adresy,
 • vaša história objednávok,
 • ID produktu zakúpeného produktu,
 • záznamy konverzácie so zákazníckou podporou,
 • vaše marketingové preferencie,
 • fotografie, videá a ďalšie súbory, ktoré nám pošlete, prípadne vzniknú na podujatiach,
 • vaše interakcie s našimi webovými lokalitami, službami alebo inými webovými lokalitami, ako sú napríklad údaje o zobrazených produktoch, história vyhľadávania, reklamy, na ktoré ste klikli, IP adresa, dátum a čas návštevy, použité zariadenie, použitý prehliadač a história prehliadania,
 • závery odvodené z vyššie uvedených údajov, ako sú napríklad vaše preferencie a záujmy o produkty,
 • v súvislosti s firemnými zákazníkmi zhromažďujeme aj údaje o bonite a financiách, podrobnostiach čísla účtu, menách akcionárov a manažmentu, daňových identifikačných číslach, národných identifikačných číslach a identifikačných dokladoch (ak je to potrebné).

Aké technológie využívame pri zhromažďovaní údajov?

Okrem vami poskytnutých údajov zhromažďujeme údaje prostredníctvom rôznych technológií aj pasívne.

Súbory cookie

Súbory cookie predstavujú malé textové súbory, ktoré webové lokality ukladajú na našom lokálnom zariadení počas návštevy lokality.  Vďaka nim môžu webové lokality robiť rôzne veci, akými sú zapamätanie si preferencií lokalít, vytváranie záznamov o online aktivite návštevníka či identifikácia častí lokality, ktoré sú navštevované najčastejšie.

Rôzne súbory cookie na našej webovej lokalite využívame na to, aby sme návštevníkom poskytovali čo najlepšiu používateľskú skúsenosť.  Zaväzujeme sa k transparentnosti pri využívaní súborov cookie a poskytujeme vám možnosť mať kontrolu nad tým, ktoré súbory cookie budú umiestnené vo vašom zariadení. 

Ďalšie podrobnosti o nami využívaných súboroch cookie a spôsobe správy svojich preferencií pre súbory cookie nájdete uvedené vo Vyhlásení o súboroch cookie pre túto webovú lokalitu.

Pixelové značky

Pixelové značky sú malé grafické obrázky (známe sú aj pod názvami webové signály, akčné značky alebo transparentné súbory GIF). Pixelové značky využívame na nasledujúce účely:

 • Hovoria nám, ktoré časti webovej lokality ste navštívili. Umožňujú nám posúdiť efektivitu všetkých vami realizovaných vyhľadávaní.
 • Pošleme vám e-mailovú správu v čitateľnom formáte. Na základe týchto značiek dostaneme informáciu, či ste správu otvorili a či ste klikli na v nej obsiahnuté odkazy.
 • Spoločne s našimi partnermi pre oblasť reklamy sledujeme vašu interakciu s online reklamou. Súbory slúžia na meranie účinnosti marketingových snáh a na cielené poskytovanie reklamy.

Metaúdaje súborov

Vami odoslané digitálne fotografie alebo iné súbory môžu obsahovať metaúdaje, či presné údaje o geografickej polohe. Ak si tieto údaje zdieľať neželáte, mali by ste ich pred odoslaním vymazať.

Vložené odkazy

Niektoré odkazy v našich e-mailoch a webových lokalitách tretích strán môžu obsahovať v odkaze vložené údaje o sledovaní.  K tomuto sledovaniu dochádza prostredníctvom systému presmerovania, ktorý nám umožňuje zistiť, či ste klikli na odkaz a akým spôsobom sa daný odkaz využíva.  V niektorých prípadoch možno tieto neosobné údaje skombinovať so zhromaždenými osobnými údajmi a zlepšiť tak naše služby či marketingové kampane.

Aké údaje zhromažďujeme od tretích strán?

Okrem údajov, ktoré zhromažďujeme od vás, zbierame údaje aj od tretích strán.

Zoznamy podnikov

V snahe podporiť naše marketingové aktivity niekedy od poskytovateľov marketingových služieb získavame zoznamy podnikov, ktoré by mohli mať záujem o naše produkty. Predpokladom je, že to umožňuje miestna legislatíva.  Tieto zoznamy využívame na odosielanie marketingových materiálov príslušným podnikom.  Tieto zoznamy využívame aj na pridávanie ďalších informácií k našim súčasným zoznamom zákazníkov, prípadne na zaistenie presnosti našich súčasných zoznamov zákazníkov.  Tieto zoznamy môžu obsahovať akékoľvek údaje uvedené vo vyššie uvedenej kapitole s názvom „Aké údaje od vás zhromažďujeme?“.

Platformy sociálnych médií

Po prihlásení sa do platforiem sociálnych médií z tejto webovej lokality dochádza vo vzťahu k platforme sociálneho média k zdieľaniu verejných údajov, ako je napríklad vaše používateľské meno. Následne môže platforma tieto údaje poskytnúť nám.  Platformy sociálnych médií využívame aj na poskytovanie cielenej reklamy.

Marketingoví partneri

Niekedy spolupracujeme s marketingovými partnermi a poskytovateľmi, čo sa bežne nazýva „partnerský marketing“. Partnerský marketing nám umožňuje identifikovať kliknutia ľudí na odkaz či reklamu na webovej lokalite marketingového partnera, ktorí si následne niečo zakúpia na našej lokalite.  Následne poskytneme marketingovému partnerovi províziu zo zabezpečeného predaja.  Vaše osobné údaje však s marketingovým partnerom nezdieľame.  Partnerský marketing sa realizuje využitím technológií uvedených v kapitole „Aké technológie využívame pri zhromažďovaní údajov?“.

Akým spôsobom využívame vaše údaje?

Vaše údaje využívame na tieto účely:

 • Využívame ich v záujme plnenia zmluvy, prípadne na kroky spojené s danou zmluvou. Patrí sem:
  • overenie vašej identity,
  • spracovanie platieb,
  • komunikácia s vami,
  • poskytovanie záručného krytia a možnosti registrácie produktu,
  • poskytovanie zákazníckej podpory,
  • zabezpečenie dodania produktov,
  • poskytovanie akciových alebo stávkových odmien.
 • Využívame ich na obchodné aktivity a na uspokojenie nášho oprávneného obchodného záujmu. Patrí sem:
  • Ochrana a zlepšovanie našich služieb a webových lokalít. Ide napríklad o využívanie analytických služieb na lepšie zistenie, akým spôsobom sa naše webové lokality využívajú.
  • Zlepšovanie našich produktov, aplikácií alebo služieb.
  • Prevencia pred škodlivými aktivitami, narušeniami bezpečnosti, podvodmi a inými kriminálnymi aktivitami.
  • Poskytovanie všeobecného a cieleného marketingu a reklám.
  • Poskytovanie materiálov priameho marketingu týkajúceho sa našich produktov a služieb pre podniky, a to podľa platného zákona.
  • Prispôsobenie našej webovej lokality alebo produktov podľa vás.
  • Správa vašich marketingových preferencií.
  • Reakcie na spätnú väzbu, sťažnosti alebo recenzie našich produktov, služieb či webových lokalít.
  • Zverejňovanie obsahu od vás, akým je produktové recenzie či príspevky na sociálnych sieťach.
  • Propagácia nášho podniku prostredníctvom priemyselných podujatí, výstav a iných podujatí.
  • Správa našich finančných procesov a vykazovania.
  • Koordinácia stiahnutí produktov z trhu.
  • Poskytovanie vzoriek požadovaného produktu alebo materiálu.
  • Pozvánky na účasť na marketingovom výskume či prieskumoch.
  • Domáhanie sa a obhajoba právnych nárokov, ako aj zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi.
 • V prípade vášho súhlasu budeme vaše osobné údaje využívať na nasledovné účely:
  • poskytovanie materiálov priameho marketingu podnikom a zákazníkom, ktoré sa týkajú našich produktov a služieb,
  • iné účely – v momente zhromažďovania vás požiadame o váš súhlas.
 • Na zákonom vyžadované účely, vrátane reakcií na zákonné žiadosti regulačných, občianskych alebo trestných orgánov.

S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše údaje zdieľame s rôznymi subjektmi po celom svete. Patria sem aj krajiny, kde sa zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu líšiť od tých, ktoré sa uplatňujú u vás.  Pri všetkých prenosoch zaisťujeme, aby existovali vhodné záruky, napríklad rozhodnutie o právnej primeranosti, štandardné zmluvné doložky, záväzné podnikové pravidlá a certifikáty štítu na ochranu súkromia. Podrobnosti sú dostupné na vyžiadanie.

Skupina ACCO Brands Corporation

V záujme spracovania objednávok, stávok alebo iných marketingových aktivít môžeme vaše osobné údaje preniesť na iné značky a spoločnosti patriace do skupiny ACCO Brands.  Zoznam dcérskych spoločností ACCO Brands.

Predajcovia a díleri

V niektorých prípadoch ACCO Brands nepredáva produkty priamo zákazníkom. Namiesto toho smeruje zákazníkov, aby nakupovali u dodávateľa či dílera.  Na základe žiadosti môžeme vaše údaje zdieľať s týmito subjektmi, aby sme vám pomohli. Ide napríklad o zjednodušenie procesu, kedy vám predajca alebo díler poskytne cenovú ponuku alebo produktovú podporu.

Poskytovatelia služieb

Osobné údaje opísané v časti „Aké údaje od vás zhromažďujeme?“ budeme prenášať vyššie uvedeným poskytovateľom služieb, ktorí údaje spracujú v mene spoločnosti ACCO Brands na vyššie uvedené účely. Medzi týchto sprostredkovateľov patria poskytovatelia hostingu a údržby webovej lokality, poskytovatelia hostingu marketingovej databázy, prevádzkovatelia call centra, poskytovatelia služieb týkajúcich sa zapojenia zákazníka, reklamy či špedičných a logistických služieb.

Poskytovatelia analytických služieb

Na analýzu používania webovej lokality z vašej strany využívame poskytovateľov analytických služieb, ako je napr. Google Analytics. V tomto kontexte prenášame anonymizované údaje o používaní našej webovej lokality poskytovateľovi analytických služieb. Následne pre nás vypracuje štatistické výkazy týkajúce sa toho, akým spôsobom využívate našu webovú lokalitu.

Poskytovatelia produktových funkcií

Pri určitých produktoch môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s tretími stranami v záujme poskytovania ďalších funkcií týmto zariadeniam.  Niektoré produkty využívajú napríklad funkcie hlasového ovládania. Príkladom je Amazon Alexa.  V týchto prípadoch je za zhromažďovanie a používanie vašich údajov zodpovedný prevádzkovateľ, ktorým je poskytovateľ hlasového ovládania, nie spoločnosť ACCO Brands.  Z týchto procesov nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Zároveň nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne zvukové záznamy. 

Platformy sociálnych médií

Funkcie sociálnych sietí/médií sme implementovali na rôzne miesta našich webových lokalít. Medzi tieto funkcie patria:

 • odkazy na webové lokality ACCO Brands na sociálnych sieťach,
 • tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“,
 • vložený obsah, ako napr. videá.

Poskytovatelia funkcií môžu vložený obsah využívať na identifikáciu vás, zdroja návštevy a spôsobu, akými využívate našu webovú lokalitu.

V prípade využitia funkcií odporúčania sa týmto prenesie adresa URL príslušnej webovej lokality do zvolenej sociálnej siete. Niektoré siete potom odkaz okamžite doplnia výňatkom z obsahu poskytovaného našou webovou stránkou. Na väčšine sociálnych sietí sa vám pred uložením alebo preposlaním zobrazí výzva na potvrdenie.

Integrovali sme nástroje sociálnych médií od ich poskytovateľov, medzi ktorých patria: Facebook™, Twitter™, YouTube™, LinkedIn™ a Instagram™.

Upozorňujeme, že nemáme vplyv na spôsob, akým tieto subjekty narábajú s vami poskytnutými údajmi. Zároveň nevieme ovplyvniť, či ich nesprístupnia iným stranám. Odporúčame si dôsledne prečítať ich zásady ochrany osobných údajov.

Zákonné zverejnenie

Vaše údaje môžeme zverejniť, ak si to vyžaduje zákon, napríklad ak ide o informácie na základe predvolania alebo súdneho príkazu, alebo vzťahujúce sa na podporu právnych záujmov spoločnosti ACCO Brands, napríklad pri obhajobe alebo uplatňovaní právneho nároku. 

Kupujúci nášho podniku

Ak sa náš podnik alebo jeho časť predá alebo integruje do inej spoločnosti, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť našim poradcom a poradcom potenciálneho nákupcu. Vaše údaje sa tiež prenesú na nových vlastníkov spoločnosti.

Aké máte práva?

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte tieto práva:

 • odhlásenie sa z marketingovej komunikácie,
 • žiadosť o podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,
 • žiadosť o kópiu vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch môžete požiadať o prenos údajov na inú spoločnosť,
 • oprava alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchováva spoločnosť ACCO Brands,
 • obmedzenie miery spracovania vašich osobných údajov,
 • odvolanie súhlasu v prípadoch, kedy sa spracovanie údajov vzťahuje na váš súhlas,
 • odhlásenie sa z príjmu cielenej reklamy,
 • namietnutie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • odoslanie sťažnosti príslušnému orgánu zameranému na ochranu osobných údajov, a to v závislosti od vašej polohy.

Uplatňovanie práv

Ak si chcete tieto práva uplatniť, kliknite na odkaz „Spravovať moje údaje“ v päte tejto webovej lokality, prípadne nás kontaktujte pomocou informácií uvedených v kapitole „Ako nás môžete kontaktovať?“. 

Kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v e-mailoch, prípadne zmenou preferencií v nastaveniach účtu, sa môžete odhlásiť z príjmu marketingových materiálov (odvolanie súhlasu).

Ak si želáte svoje práva uplatniť prostredníctvom povereného zástupcu, vyžadujeme od vás podpísané poverenie alebo plnú moc, ktorú môžete poslať na adresu DataPrivacy@acco.com.  Zároveň si od vás, ako zákazníka, vyžadujeme priame overenie vlastnej identity v našej spoločnosti. Urobíte tak prostredníctvom karty „Požiadavka na prístup k údajom“ po kliknutí na odkaz „Spravovať moje údaje“ v päte tejto webovej lokality. 

Obmedzenia

Vaše práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by počas plnenia vašej žiadosti došlo k zverejneniu informácií o inej osobe alebo ak by ste nás požiadali o vymazanie informácií, ktoré máme podľa zákona povinnosť uchovávať alebo ich potrebujeme na vykonávanie našej činnosti.

Pri predkladaní žiadosti o kópiu vašich osobných údajov nám musíte poskytnúť svoju e-mailovú adresu, celé meno, adresu, telefónne číslo a dátum narodenia.  Tieto údaje využívame na overenie vašej identity u poskytovateľa služieb tretej strany.  Cieľom je ochrana vašich údajov a zabezpečenie, aby správna osoba dostávala správne údaje.

Postupy proti diskriminácii

Spoločnosť ACCO Brands nediskriminuje ľudí, ktorí uplatňujú svoje práva na svoje informácie. Zároveň neponúka žiadne finančné stimuly v súvislosti so zhromažďovaním, predajom alebo vymazaním vašich osobných údajov. 

Sťažnosti

Ak máte nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov alebo u štátneho zástupcu (v závislosti od vašej polohy).

Ako sa dá vyhnúť cieleným reklamám?

Niekedy máme reklamu na webových lokalitách a platformách tretích strán. Zároveň na svojich webových lokalitách môžeme zobrazovať reklamy tretích strán.  Spoločne s našimi partnermi využívame údaje opísané v časti „Aké technológie využívame pri zhromažďovaní údajov?“ na cielenú reklamu založenú na vašej online aktivite, kam patria aj predošlé návštevy našich lokalít či lokalít tretích strán.

Odhlásiť sa z príjmu cielenej reklamy môžete deaktiváciou nie nevyhnutných súborov cookie v rámci stránky s preferenciami súborov cookie pre túto lokalitu.  Môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na „C“ v pravom spodnom rohu webovej lokality, prípadne prostredníctvom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov danej lokality (v závislosti do webovej lokality).

Existuje tiež viacero mechanizmov tretích strán, ktoré môžu návštevníci využiť na obmedzenie cielenej reklamy. Možnosti sa líšia v závislosti od krajiny.  Upozorňujeme, že tieto mechanizmy odhlásenia sa vzťahujú len na konkrétny prehliadač. Ak si želáte odhlásiť sa z cielenej reklamy v rámci všetkých prehliadačov, musíte navštíviť vyššie uvedené webové lokality na každom prehliadači, ktorý používate. Upozorňujeme tiež, že aj napriek odhláseniu sa z príjmu cielenej reklamy sa vám aj naďalej budú zobrazovať reklamy. Nebudú však viac zamerané na vaše záujmy.

Upozorňujeme, že momentálne nereagujeme na signály „Nesledovať“ (Do Not Track) pochádzajúce z vašich prehliadačov.

Pre koho je táto lokalita určená?

Táto lokalita je určená výlučne pre dospelé osoby. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí pod 13 rokov.  Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom a nadobudnete podozrenie, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom informácií uvedených v kapitole „Ako nás môžete kontaktovať?“ a požiadajte o vymazanie týchto údajov.

Ako dlho budeme spravovať vaše údaje?

Vaše osobné údaje ukladáme tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené.  Vaše údaje tiež podľa potreby uchováme, aby sme zaistili súlad s našimi zákonnými povinnosťami a mohli zaručiť, že budeme aj naďalej rešpektovať akékoľvek žiadosti o vymazanie.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade pochybností týkajúcich sa spracovania vašich údajov sa na nás môžete obrátiť niektorým z nasledovných spôsobov. Vaše obavy presmerujeme na náš tím pre ochranu osobných údajov, prípadne úradníkovi pre ochranu údajov: 

ESSELTE s.r.o
V Lužích 818,142 00 Prah 4,
Phone Number: +420 261 912 720
Email: DataPrivacy@acco.com

PN-GL-MKT-ACCO-EN-2021.05-V2