Τόπ
Τόπ

How do you staple?

Τόπ

Multipress Functionality

We have developed the revolutionary Omnipress® Technology - which means you can press anywhere on the stapler body with less force than normal staplers.

 

Multipress Functionality
Τόπ

How it works

Experience yourself how the Omnipress® Technology works and get the boost of power.

Τόπ

SuperFlatClinch®

Τόπ

Design

Τόπ

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO30

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO30

30 φύλλα. Επαναστατικό συρραπτικό με την πατενταρισμένη τεχνολογία Omnipress® για εύκολη συρραφή στο χέρι. Με SuperFlatClinch. Σε κουτί με παράθυρο που κρεμιέται.

Rapid Supreme Omnipress Συμπαγές Σύρραπτικό SO30c

Rapid Supreme Omnipress Συμπαγές Σύρραπτικό SO30c

30 φύλλα. Επαναστατικό συρραπτικό με την πατενταρισμένη τεχνολογία Omnipress® για εύκολη συρραφή στο χέρι. Με SuperFlatClinch. Σε κουτί με παράθυρο που κρεμιέται.

Rapid Supreme Omnipress Συμπαγές Σύρραπτικό SO30c

Rapid Supreme Omnipress Συμπαγές Σύρραπτικό SO30c

30 φύλλα. Επαναστατικό συρραπτικό με την πατενταρισμένη τεχνολογία Omnipress® για εύκολη συρραφή στο χέρι. Με SuperFlatClinch. Σε κουτί με παράθυρο που κρεμιέται.

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO60

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO60

60 φύλλα. Επαναστατικό συρραπτικό με την πατενταρισμένη τεχνολογία Omnipress® για εύκολη συρραφή στο χέρι. Με SuperFlatClinch. Σε κουτί με παράθυρο που κρεμιέται.

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO60

Rapid Supreme Omnipress Fullstrip Συρραπτικό SO60

60 φύλλα. Επαναστατικό συρραπτικό με την πατενταρισμένη τεχνολογία Omnipress® για εύκολη συρραφή στο χέρι. Με SuperFlatClinch. Σε κουτί με παράθυρο που κρεμιέται.

Rapid Omnipress 30 Σύρματα

Rapid Omnipress 30 Σύρματα

Συρράπτει μέχρι 30 φύλλα. 1 κουτί των 5000 συρμάτων.

Rapid Omnipress 60 Σύρματα

Rapid Omnipress 60 Σύρματα

Συρράπτει μέχρι 60 φύλλα. 1 κουτί των 1,000 συρμάτων.