WEDSTRIJDVOORWAARDEN RAPID ELEKTRISCHE NIETMACHINES PROMOTIE

Promotie is geldig van 01.06.2024 tot en met 31.12.2024. De promotie is beperkt tot één deelname per persoon of bedrijf ongeacht het aantal gekochte producten. Deelname is enkel geldig bij aankoop van een Rapid Pro 90EC, 5025E, 5050E, 5080E, Optima GripE, Optima 20E OF Optima 60.

Alleen correcte inzendingen waar Acco Brands het originele of een kopie van het aankoopbewijs heeft ontvangen, hebben recht op een Derwent Academy Houten Gift Box (2300147).

Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten: het aangekochte product, je naam, bedrijfsnaam en adres. Het aankoopbewijs kan direct bij de registratie worden opgeladen of per e-mail (infonl@acco.com) of per post naar Acco Brands, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden verstuurd worden.

Het cadeau wordt 28 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de aanvrager. Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Acco Brands is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van het cadeau.

Acco Brands werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer. De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Acco Brands.

Acco Brands behoudt zich het recht voor om de promotie om welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken van tevoren iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.

Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat het cadeau, buiten de schuld om van Acco Brands, niet geleverd kan worden, behoudt Acco Brands zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk te leveren.

De campagne is geldig voor inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag. De beslissing van Acco Brands over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd.

Acco Brands behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Rapid Office website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.

Door deelname aan deze promotie, wordt je geacht deze algemene voorwaarden alsook alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren.

Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van deelnemers mogen op de Rapid Office website en andere website(s) met betrekking tot de promotie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun samenwerking gevraagd worden.

Promotie door Acco Brands, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden.