Nahoru

Oznámení o ochraně osobních údajů

Aktualizováno 25. května 2018

Pro nás, ESSELTE, s. r. o., a další společnosti skupiny ACCO Brands je důležité chránit vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytne informace o tom, jak můžeme shromažďovat, spravovat a používat vaše osobní údaje. Popisuje také, jak můžete tyto údaje spravovat. Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany soukromí nebo osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese Dataprivacy@acco.com.

Shrnutí informací o používání vašich dat

 • My ve společnosti ESSELTE, s. r. o.  budeme vaše osobní údaje používat výhradně za účelem podnikání, zejména k poskytování uživatelského účtu a našich služeb online.
 • Naše společnost a naše weby pro zpracování objednávek uloží vaše osobní údaje (např. agentury, které pro nás provádějí kampaně, poskytovatelé služby Cloud). Budou-li vaše osobní údaje přenášeny, budou zašifrovány pomocí šifrování SSL 128 bitů.
 • Když nám poskytnete své osobní údaje, většinou nebudeme tyto údaje předávat třetím stranám. Převod těchto údajů na společnosti mimo společnost ESSELTE, s. r. o. se uskuteční pouze tehdy, pokud jste nám poskytli svůj souhlas, při zpracovávání vašich požadavků, při využívání našich služeb nebo v případě smluvních subdodavatelů, kteří obdrží potřebné údaje pro zpracování objednávek. Osobní údaje můžeme dále předat oprávněným orgánům pro plnění zákonných požadavků.
 • Pokud se tedy spoléháme na váš souhlas k využití pro marketingové účely, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit. Vaši žádost zpracujeme co nejrychleji.

Čeho se toto oznámení o ochraně soukromí týká?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost ESSELTE, s. r. o. a další společnosti skupiny ACCO Brands shromažďují, používají a převádějí data spojená s vaším používáním našich webových stránek nebo online služeb při zakoupení našich produktů nebo při komunikaci s našimi zaměstnanci zákaznických služeb nebo naší společností jiným způsobem.

Dále popisuje vaše práva na ochranu osobních údajů, včetně práva vznést námitky proti různým typům tohoto zpracování společností ESSELTE, s. r. o.. Další informace týkající se vašich práv a způsobu jejich použití jsou uvedeny v části „Jaká mám práva?“.

Jaký typ údajů shromažďujeme?

Osobní údaje o vás shromažďujemea zpracováváme, pokud komunikujete s naší společností nebo používáte naše webové stránky, případně pokud komunikujete s našimi zaměstnanci zákaznických služeb. K těm patří:

 • Vaše jméno a uživatelské jméno a heslo
 • Vaše soukromá nebo obchodní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Vaše marketingové preference, včetně všech oprávnění, která nám byla udělena

Jak a na jakém právním základě tyto informace používáme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Za účelem splnění smlouvy nebo podniknutí kroků v souvislosti se smlouvou: To se vztahuje na případy, kdy od nás zakoupíte produkt nebo se účastníte některé z našich propagačních akcí či soutěží. K tomu patří:
  • Ověřování vaší identity
  • Přijímání plateb
  • Komunikace s vámi
 • Poskytování služeb zákazníkům a zajištění dodávky nebo jiného poskytování produktů, cen či služeb.
 • Za účelem realizace našeho podnikání a sledování našich oprávněných zájmů.
  • Vaše údaje používáme zejména proto, abychom vám mohli poskytnout požadované produkty a služby a reagovat na komentáře nebo stížnosti, které nám můžete předložit.
  • Sledujeme používání našich webových stránek a služeb online a využíváme vaše údaje ke sledování našich produktů, obsahu, služeb a webových stránek online i offline a pro jejich vylepšování a ochranu.
  • Vámi poskytnuté údaje používáme k personalizaci našich webových stránek, produktů nebo služeb.
  • V případě použití kreditní nebo debetní karty jako platebního prostředku využijeme také služby třetích stran k ověření platnosti zadaného kódu banky, čísla účtu a čísla karty, a abychom předcházeli podvodům (podrobnosti o přenosu dat viz níže).
  • Vámi poskytnuté údaje použijeme k prošetření stížností týkajících se našich webových stránek, produktů nebo služeb.
  • Údaje použijeme v souvislosti s právními žádostmi, s ohledem na shodu, zákonné a vyšetřovací účely (včetně zveřejnění těchto údajů v souvislosti se soudními spory).
  • Údaje některých jednotlivců použijeme k tomu, abychom je pozvali k účasti na našem marketingovém výzkumu.
 • Pokud nám k tomu dáte svolení, použijeme vaše osobní údaje pro následující činnosti:
  • Pošleme vám materiály přímého marketingu týkající se našich relevantních produktů a služeb nebo jiných produktů a služeb, které poskytujeme přímo my, naše pobočky a pečlivě vybraní obchodní partneři.
 • Cookies a podobné technologie používáme v souladu s vaším nastavením pro soubory cookies a na základě informací, které vám budou poskytnuty při používání těchto technologií. Tato nastavení můžete kdykoli změnit. Postupujte podle odkazu v zápatí na našich webových stránkách.

 

  • Tyto údaje použijeme při jiných příležitostech, přičemž vás požádáme o svolení a uvedeme účel, k němuž budou využity.
 • Pro účely požadované legislativou:
  • V reakci na žádosti úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí vyšetřování.

Které údaje nám musíte sdělit?

Pokud u nás zadáváte objednávku nebo se chcete zúčastnit propagační akce nebo soutěže, musíte nám sdělit vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci vyřídit objednávku a vy se nebudete moci zúčastnit soutěží a propagačních akcí.

Zveřejnění dalších údajů je nepovinné. Pokud neuvedete telefonní číslo, může dojít ke zpoždění v případě stížností nebo požadavků na služby.  

Jak můžete zrušit udělené povolení nebo jak lze vznést námitky proti zasílání materiálů v rámci přímého marketingu?

Svůj souhlas můžete odvolat ve všech případech, kdy jste nám udělili oprávnění ke zpracovávání vašich osobních údajů. V takovém případě ukončíme zpracovávání údajů související s příslušným souhlasem.

V některých případech vám můžeme zaslat přímou reklamu bez vašeho svolení. V takovém případě máte právo kdykoli se odhlásit z tohoto přímého marketingu. Můžete tak učinit podle pokynů, které jsou uvedeny ve zprávě, pokud se jedná o elektronickou zprávu. Případně nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

S kým, kde a kdy sdílíme tyto údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným společnostem skupiny ACCO Brands za účelem zpracovávání objednávek, provádění soutěží nebo jiných marketingových akcí, ke kterým jste se zaregistrovali. V některých případech můžeme vaše osobní údaje předat agenturám nebo poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, provádění soutěží nebo jiných marketingových akcí, pro které jste se zaregistrovali.

Pokud obdržíme žádost od správních úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení, předáme tyto osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů podle platných zákonů.

Vaše osobní údaje také předáme na pracoviště pro zpracovávání objednávek, která tyto údaje zpracovávají podle pokynů společnosti ESSELTE, s. r. o. k výše uvedeným účelům. Mezi tato pracoviště pro zpracovávání objednávek patří poskytovatelé webových stránek, údržba, call centra, reklamní agentury, poskytovatelé přepravních a logistických služeb a poskytovatelé analytických služeb.

Pokud by došlo k prodeji obchodní části naší společnosti nebo k jejímu začlenění do jiné společnosti, můžeme vaše údaje předat našim konzultantům a konzultantům potenciálního kupujícího a novým vlastníkům společnosti.

Mimo Evropský hospodářský prostor předáme údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud je zajištěno dostatečné soukromí; jde například o případ, kdy Komise EU přijme rozhodnutí o přiměřenosti, nebo pokud jsou údaje dostatečně chráněny standardními smluvními podmínkami povolenými Komisí EU, příslušnou certifikační ochranou soukromí nebo závaznými podmínkami poskytovatele zpracovatelských služeb. Kopie příslušného mechanismu je k dispozici na vyžádání. Zašlete e-mail na adresu DataPrivacy@acco.com.

Sledování pomocí služby Google Analytics

Vaše využívání našich webových stránek analyzujeme pomocí služby Google Analytics. V této souvislosti převádíme údaje o používání našich webových stránek našemu zpracovateli Google Inc. Služba Google Analytics je nakonfigurována tak, aby se vaše IP adresa anonymně přenesla do společnosti Google (anonymizeIP). Společnost Google sestavuje statistické přehledy o používání našich webových stránek.

Pokud nechcete být sledováni prostřednictvím služby Google Analytics, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče, který zakáže sledování pomocí služby Google Analytics.

Jaká mám práva?

 

Máte následující práva:

 • Požádat nás o poskytnutí informací o zpracovávání vašich údajů.
 • Požádat o kopii vašich osobních údajů.
 • Opravit, odstranit nebo omezit zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho svolení nebo k plnění smlouvy, můžete nás požádat o poskytnutí strukturovaného, strojově čitelného formátu vašich údajů, které jste nám předali.

 

Navíc můžete za určitých podmínek vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů (zejména pokud nepotřebujeme zpracovávat vaše údaje za účelem splnění smluvních nebo jiných právních závazků nebo pokud používáme údaje pro přímou reklamu).

Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by při splnění vaší žádosti byly zveřejněny údaje o jiné osobě nebo pokud byste nás požádali o vymazání údajů, jejichž uchovávání je zákonnou povinností.

Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.  Existují-li nevyřešené záležitosti, máte právo podat stížnost u úřadu EU pro ochranu údajů ve městě, kde pracujete, nebo kdekoli, kde podle vás mohlo dojít k porušení.

Jak vás mohu kontaktovat?

Doufáme, že jsme odpověděli na vaše dotazy týkající se zpracovávání vašich údajů. Pokud máte obavy týkající se zpracovávání vašich údajů nebo chcete-li se odhlásit z přímého marketingu, můžete nás kontaktovat na adrese DataPrivacy@acco.com nebo na následující poštovní adrese:

ESSELTE, s. r. o.

V Lužích 818

142 00 Praha 4

Praha 4,

Telefonní číslo: +420 261 912 720

 

Které oddělení společnosti ESSELTE, s. r. o. odpovídá za mé údaje?

Vaše údaje budou zpravidla zpracovávány v odděleních odpovědných za příslušný účel zpracování. Může se jednat o oddělení marketingu, oddělení prodeje nebo oddělení IT.

V jednotlivých případech mohou mít k vašim osobním údajům přístup jiná oddělení (např. právní oddělení v případě sporu).

Jak dlouho budete moje údaje uchovávat?

Pokud zpracováváme registrační údaje, budeme vaše údaje uchovávat, dokud budete aktivním uživatelem našich webových stránek.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším svolením, budeme tyto údaje uchovávat, dokud nepožádáte, abychom ukončili zpracovávání, a také krátce poté, než budeme schopni váš požadavek realizovat. Váš požadavek na to, abychom vám neposílali přímé marketingové materiály ani nezpracovávali vaše údaje, uložíme na dobu neurčitou, abychom mohli tento váš požadavek plnit i v budoucnu.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem zabezpečení webových stránek, budeme uchovávat vaše údaje, dokud budete aktivním uživatelem našich webových stránek.

Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo uskutečněním soutěže, uchováváme vaše údaje po dobu 6 let po vaší poslední komunikaci s námi.