Opp

Garanti:

Ut over kjøpslovens bestemmelser tilbyr Esselte AS en utvidet garanti på definerte produkter som vist nedenfor:

Konferanse og presentasjon Garantitid

  Laserpekere                                                  2 år

Innbinding og laminering

Varmlaminering                                            2 år minimum

Kaldlaminering                                             3 år

Spiralinnbindingsmaskin                              2 år

Citizen

Citizen regnemaskiner og kalkulatorer        2 år

HSM

Makuleringsmaskiner                                               2 år

Papirtrimmere                                                          2 år

Skjæremaskiner                                             2 år

Rapid

Elektriske stiftemaskiner                              2 år

Manuelle hull og stiftemaskiner                   2 år minimum

Leitz

Hull og stiftemaskiner                                  3 år minimum

Leitz Icon                                                       2 + 1 år ved produktregistrering her

Xyron

Creativ Station                                              2 år

 

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 2 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 3 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 5 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 10 år.

 

 Garantirutiner

  1. Sluttbruker kontakter innkjøpssted (forhandler/distributør)
  2. Forhandler/distributør mottar defekt vare og kontakter Esselte kundeservice på e-post til: KundeserviceNo@acco.com eller telefon 21 61 11 00
  3. Sluttbrukers kjøpskvittering brukes som garantibevis
  4. Håndtering av defekt vare avklares med Esselte
  5. Varen repareres, erstattes eller krediteres forhandler/distributør
  6. Ved tilbakesendelse av garantiprodukter skal kundens kjøpskvittering samt enkel feil og årsaksbeskrivelse følge produktet

 

Retur adresse for garantiprodukter:

Esselte AS

Alf Bjerckes vei 22 A

0582 OSLO

NB! Ingen varer må returneres uten avtale med Esselte AS.

Er det andre spørsmål, vennligst kontakt kundeservice eller din kontaktperson i Esselte.